Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ, НАСРОЧЕНИ ЗА 17 ЯНУАРИ 2023 Г.

Дата: петък, 13 януари 2023