Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА 6 И 7 ФЕВРУАРИ 2018 Г.

Дата: петък, 02 февруари 2018