Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА 20 И 21 НОЕМВРИ 2018 ГОДИНА

Дата: петък, 16 ноември 2018