Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА 11 И 12 ДЕКЕМВРИ 2017 ГОДИНА

Дата: петък, 08 декември 2017