Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, НАСРОЧЕНО ЗА 10 СЕПТЕМВРИ 2019 Г. ОТ 14,00 Ч.

Дата: понеделник, 09 септември 2019