Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Телефонен указател

Телефони на общинска администрация 

Служител и длъжност

Стая

Телефон

E-mail

Корнелия Добрева Маринова - Кмет 

209 

068 688 222 

068 601 260

kmet@lovech.bg 

Надя Николаева Стоянова

209 068 688 222 

obshtina@lovech.bg

Цветан Борисов Георгиев - Зам. кмет 

208 

068 601 280

ts.georgiev@lovech.bg

Ивелина Илиева Радевска - Зам. кмет

216

068 601 270

i.radevska@lovech.bg

Венцислав Маринов Христов - Зам. кмет 

216  068 603 270  v.hristov@lovech.bg
Даниела Минкова Цанова - Секретар  207

068 601 370

068 688 255 

daniela.canova@lovech.bg 

Арх. Силвия Средкова-Аласбахи 

Главен архитект 

215

068 601 271

068 688 277 

silviq.sredkova@lovech.bg 
ГРАО - Ловеч 106

068 688 282

068 601 263