Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Телефонен указател

Телефони на общинска администрация 

Служител и длъжност

Стая

Телефон

E-mail

Страцимир Петков - Кмет 

209 

068 688 222 

068 601 260

kmet@lovech.bg 

Биляна Стоянова

209 068 688 222 

obshtina@lovech.bg

Цветелин Винчев - Зам. кмет 

208 

068 601 280

ts.vinchev@lovech.bg

инж. Петър Маринов - Зам. кмет

216

068 601 270

p.marinov@lovech.bg

д-р Алдин Начков - Зам. кмет 

216  068 603 270  a.nachkov@lovech.bg
Даниела Минкова Цанова - Секретар  207

068 601 370

068 688 255 

daniela.canova@lovech.bg 

арх. Ралица Маринова

Главен архитект 

215

068 601 271

068 688 277 

ralitsa.marinova@lovech.bg
ГРАО - Ловеч 106

068 688 282

068 601 263