Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Ангел Маринов Заимов

Ангел Маринов Заимов

 

Дата на раждане: 11.08.1954 г.

Образование: висше

Професия: икономист

Избран с политическа сила: „Избор за Ловеч“

Участие в предишен ОбС: не

Тел. за контакти: 0884704042

E-mail: a.zaimov@lovech.bg

Участие в комисии: Постоянна комисия по общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология и транспорт – председател;  Постоянна комисия по социална, демографска и жилищна политика – член

 

Общински съветник мандат 2015-2019