Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

АНГЕЛ МАРИНОВ ЗАИМОВ

Дата на раждане: 11.08.1954 г.

Образование: висше

Избран с политическа сила: ПБСД

Участие в предишен ОбС: 2015-2019 г.

Участие в постоянни комисии: комисия по правно-нормативни въпроси, жалби, контрол, обществен ред, безопасност на движението и конфликт на интереси - член; комисия по социална дейност, демографска политика и здравеопазване - член

 

Общински съветник мандат 2019-2023