Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

АНАТОЛИЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

Дата на раждане: 21.12.1960 г.

Образование: висше

Избран с политическа сила: БСП

Участие в предишен ОбС: 2011-2015 г.

Участие в комисии: комисия по правно-нормтивни въпроси, жалби, контрол, обществен ред, безопасност на движението и конфликт на интереси - член; комисия по икономическа и стопанска политика, туризъм, приватизация и международно сътрудничество - член

 

Общински съветник мандат 2019-2023