Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Александра Георгиева Енева

Александра Георгиева  Енева

 

Дата на раждане: 16.07.1984 г.

Образование: висше

Професия: икономист

Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ

Участие в предишен ОбС: не

Тел. за контакти: 0879371155

E-mail: a.eneva@lovech.bg

Участие в комисии: Постоянна  комисия по общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология и транспорт – член; Постоянна  комисия по обществен ред, сигурност и безопасност на движението – член

 

Общински съветник мандат 2015-2019