Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛОВЕЧ УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА НАБИРАНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

Продължава набирането на кандидати за съдебни заседатели за Районен и Окръжен съд - Ловеч до 31 ЮЛИ 2023 г.