Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ РАЙОНЕН СЪД - ЛОВЕЧ - ЧАСТ 2

На основание чл. 68, ал. 5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 886/25.05.2023 г. на Общински съвет – Ловеч публикува:

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ ДО ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ РАЙОНЕН СЪД – ЛОВЕЧ

/чл. 68, ал. 5 от ЗСВ, във връзка със становище на КЗЛД, рег.№ НДМСПО-01-1078/25.10.2018 г./

№ ПО РЕД

ИМЕ, ФАМИЛИЯ

ВХ. №

СЪКРАТЕНА ИЗВАДКА ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ПО ЧЛ. 68, АЛ. 5 ОТ ЗСВ

1.

Иван Енчев

ОС-365/26.07.2023

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Роден през 1960 г., живее в  с. Абланица, Община  Ловеч. Образование – средно специално – „Студена обработка“. Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента работи не работи, член е на кметския съвет в с. Абланица.

2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация.

3. ПРЕПОРЪКИ:  Посочени две лица.

4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност към органите на Държавна сигурност.

2.

Надежда Петкова

ОС-368/26.07.2023

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1957 г., живее в град Ловеч. Образование –висше –технология на машиностроенето и металорежещи машини; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента работи като технолог, организатор ОМП, инспектор ЗБР, инспектор обучение и квалификация.

2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация.

3. ПРЕПОРЪКИ:  Посочени две лица.

4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност към органите на Държавна сигурност.

3.

Таня Иванова

ОС-373/28.07.2023

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1991 г., живее в с. Баховица, Община Ловеч. Образование – висше – „Финанси и банково дело“, към настоящия момент V-курс „право“. Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента работи за ЧСИ.

2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация.

3. ПРЕПОРЪКИ:  Посочени две лица.

4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, не се изисква за родените след 16 юли 1973 г.

4.

Иваничка Цанкова

ОС-374/31.07.2023

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1959 г., живее в град Ловеч. Образование –средно-гимназия“; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента не работи.

2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация.

3. ПРЕПОРЪКИ:  Посочени две лица.

4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност към органите на Държавна сигурност.

НЯМА НЕДОПУСНАТ ДО ИЗСЛУШВАНЕ СЛЕД УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБЕН ЗАСЕДАТЕЛ КЪМ РАЙОНЕН СЪД – ЛОВЕЧ, който не отговаря на изискванията по чл. 67, ал. 1, т. 4, чл. 68, ал. 4 от Закона за съдебната власт. 

Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели ще се състои в сградата на Община Ловеч, ул. „Търговска“ № 22, ет. 2, заседателната зала на Община Ловеч на 14.08.2023 г. /понеделник/ от 10,00 часа.

Въпросите, които ще бъдат задавани на кандидатите за съдебни заседатели ще бъдат свързани с НАРЪЧНИК ЗА СЪДЕБНИЯ ЗАСЕДАТЕЛ – изтегли от тук.

Не по-късно от три работни дни преди изслушването, юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет – Ловеч  становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

ПЕТЪР ЦОЛОВ

Председател на Временната комисия