Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ ОКРЪЖЕН СЪД – ЛОВЕЧ

 

На основание чл. 68, ал. 5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 885/25.05.2023 г. на Общински съвет – Ловеч публикува:

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ ОКРЪЖЕН СЪД – ЛОВЕЧ

/чл. 68, ал. 5 от ЗСВ, във връзка със становище на КЗЛД, рег.№ НДМСПО-01-1078/25.10.2018 г./

№ ПО РЕД

ИМЕ, ФАМИЛИЯ

ВХ. №

СЪКРАТЕНА ИЗВАДКА ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ПО ЧЛ. 68, АЛ. 5 ОТ ЗСВ

1.

Анелия Дочева

ОС-258/15.06.2023

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1971 г., живее в град Ловеч. Образование – висше – „Социални дейности“; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента работи като медицинска сестра в Австрия.

2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си, във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация.

3. ПРЕПОРЪКИ:  Посочени две лица.

4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност към органите на Държавна сигурност.

2.

Румяна Топчиева

ОС-277/20.06.2023

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1956 г., живее в град Ловеч. Образование –висше – „Специалист по история и преподавател в средните училища“; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента работи като педагогически съветник.

2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО: Лицето мотивира желанието си, във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация.

3. ПРЕПОРЪКИ: Посочени две лица.

4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност към органите на Държавна сигурност.

3.

Лиляна Стоянова

ОС-285/21.06.2023

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1958 г., живее в град Ловеч. Образование – средно професионално – „Производство на сладкарски изделия“; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента работи като психолог.

2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация.

3. ПРЕПОРЪКИ: Посочени две лица.

4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност към органите на Държавна сигурност.

4.

Велиянка Тодорова

ОС-289/23.06.2023

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1956 г., живее в гр. Ловеч. Образование – висше – „Предучилищна и начална училищна педагогика“; „Възпитателни и терапевтични аспекти на изкуството“. Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента е пенсионер.

2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация.

3. ПРЕПОРЪКИ: Посочени две лица.

4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност към органите на Държавна сигурност.

5.

Снежанка Ралчева

ОС-288/23.06.2023

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Роден през 1956 г., живее в град Ловеч. Образование –висше – Икономист; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента е пенсионер.

2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация.

3. ПРЕПОРЪКИ: Посочени две лица.

4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност към органите на Държавна сигурност.

6.

Марийка Ангелова

ОС-295/26.06.2023

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1957 г., живее в град Ловеч. Образование –висше - Психология; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента работи като училищен психолог.

2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация.

3. ПРЕПОРЪКИ: Посочени две лица.

4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност към органите на Държавна сигурност.

7.

Ценка Николова

ОС-307/27.06.2023

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1957 г., живее в град Ловеч. Образование –средно-специално – „Технология на коженото и кожухарско производство“; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента .

2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация.

3. ПРЕПОРЪКИ: Посочени две лица.

4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност към органите на Държавна сигурност.

8.

Галина Василева

ОС-310/27.06.2023

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1965 г., живее в град Ловеч. Образование – висше – Учителска правоспособност-Ел.снабдяване и ел.обзавеждане на пром.предприятие; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента работи като директор на център за професионално обучение.

2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация.

3. ПРЕПОРЪКИ: Посочени две лица.

4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност към органите на Държавна сигурност.

9.

Маргарита Николова

ОС-314/30.06.2023

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1956 г., живее в град Ловеч. Образование –висше – Икономист; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента е пенсионер.

2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация.

3. ПРЕПОРЪКИ: Посочени две лица.

4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност към органите на Държавна сигурност.

10.

Поля Филипова-Стоянова

ОС-318/30.06.2023

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1971 г., живее в град Ловеч. Образование –висше – „Социални дейности“; „Социален мениджмънт“; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента работи като застрахователен брокер.

2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация.

3. ПРЕПОРЪКИ: Посочени две лица.

4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност към органите на Държавна сигурност.

11.

Градимир Пенков

ОС-319/30.06.2023

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Роден през 1985 г., живее в град Ловеч. Образование –висше –„Логопедия“; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента работи като старши сътрудник по управление на Европейски проекти и програми.

2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация.

3. ПРЕПОРЪКИ: Посочени две лица.

4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, не се изисква за родените след 16 юли 1973 г.

12.

Виолета Печева

ОС-324/05.07.2023

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1958 г., живее в град Ловеч. Образование –висше – Икономист; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента е пенсионер.

2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация.

3. ПРЕПОРЪКИ: Посочени две лица.

4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност към органите на Държавна сигурност.

ИМА НЕДОПУСНАТ ДО ИЗСЛУШВАНЕ 1 КАНДИДАТ ЗА СЪДЕБЕН ЗАСЕДАТЕЛ КЪМ ОКРЪЖЕН СЪД – ЛОВЕЧ, който не отговаря на изискванията по чл. 67, ал. 1, т. 4, чл. 68, ал. 4 от Закона за съдебната власт.  

Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели ще се състои в сградата на Община Ловеч, ул. „Търговска“ № 22, ет. 2, заседателната зала на Община Ловеч на 24.07.2023 г. /понеделник/ от 10,00 часа.

Въпросите, които ще бъдат задавани на кандидатите за съдебни заседатели ще бъдат свързани с НАРЪЧНИК ЗА СЪДЕБНИЯ ЗАСЕДАТЕЛ – изтегли от тук.

Не по-късно от три работни дни преди изслушването, юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет – Ловеч  становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

 

ПЕТЪР ЦОЛОВ

Председател на Временната комисия