Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ ОКРЪЖЕН СЪД – ЛОВЕЧ

 

На основание чл. 68, ал. 5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1029/27.06.2019 г. на Общински съвет – Ловеч публикува:

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ ОКРЪЖЕН СЪД – ЛОВЕЧ

/чл. 68, ал. 5 от ЗСВ, във връзка със становище на КЗЛД, рег.№ НДМСПО-01-1078/25.10.2018 г./

№ ПО РЕД

ИМЕ, ФАМИЛИЯ

ВХ. №

СЪКРАТЕНА ИЗВАДКА ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ПО ЧЛ. 68, АЛ. 5 ОТ ЗСВ

1.

Анелия Ангелова

ОС-524/26.07.2019

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1967 г., живее в град Ловеч. Образование – висше - Английска филология; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента безработна. 2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация. 3. ПРЕПОРЪКИ:  Посочени две лица. 4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА

2.

Борислав Йотов

ОС-494/23.07.2019

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Роден през 1953 г., живее в град Ловеч. Образование –висше – Електронна техника; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента пенсионер. 2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация. 3. ПРЕПОРЪКИ: Посочени две лица. 4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност

3.

Валентин Вълев

ОС-407/04.07.2019

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Роден през 1971 г., живее в град Ловеч. Образование –висше – Електронна техника; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента работи като психолог. 2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация. 3. ПРЕПОРЪКИ: Посочени две лица. 4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност

4.

Виолета Станчева

ОС-528/29.07.2019

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1963 г., живее в с. Радювене. Образование – висше – Социална педагогика. Педагогика на социализацията на децата в риск; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента работи като старши учител. 2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация. 3. ПРЕПОРЪКИ: Посочени две лица. 4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА

5.

Виолета Печева

ОС-520/26.07.2019

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1958 г., живее в град Ловеч. Образование –висше – Икономист; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента работи като началник отдел. 2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация. 3. ПРЕПОРЪКИ: Посочени две лица. 4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност

6.

Галина Василева

ОС-523/26.07.2019

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1965 г., живее в град Ловеч. Образование –висше - Електроинженер; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента работи като директор. 2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация. 3. ПРЕПОРЪКИ: Посочени две лица. 4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност

7.

Гинка Сопотска-Геновска

ОС-514/26.07.2019

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1970 г., живее в град Ловеч. Образование – висше – Текстилна техника и технологии; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента приемен родител. 2.МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация. 3. ПРЕПОРЪКИ: Посочени две лица. 4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност

8.

Дарина Николова

ОС-533/29.07.2019

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1958 г., живее в град Ловеч. Образование – средно професионално - техническо; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента пенсионер. 2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация. 3.ПРЕПОРЪКИ: Посочени две лица. 4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА

9.

Екатерина Димитрова

ОС-411/08.07.2019

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1957 г., живее в град Ловеч. Образование –висше – Финанси и кредит; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента работи като пенсионер. 2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация. 3. ПРЕПОРЪКИ: Посочени две лица. 4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност

10.

Жасмина Вълчева

ОС-518/26.07.2019

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1955 г., живее в град Ловеч. Образование –висше – Икономика на труда; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента пенсионер. 2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация. 3. ПРЕПОРЪКИ: Посочени две лица. 4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност

11.

Иваничка Дончева

ОС-501/25.07.2019

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1967 г., живее в град Ловеч. Образование –висше – Предучилищна педагогика; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента работи като директор. 2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация. 3. ПРЕПОРЪКИ: Посочени две лица. 4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност

12.

Калинка Диковска

ОС-504/25.07.2019

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1967 г., живее в град Ловеч. Образование –средно – Машинен техник; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента работи като професионален приемен родител. 2.МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация. 3. ПРЕПОРЪКИ: Посочени две лица. 4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност

13.

Катя Тодорова

ОС-476/22.07.2019

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1952 г., живее в с. Владиня. Образование –средно – професионално - техническо; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента пенсионер. 2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация. 3.ПРЕПОРЪКИ: Посочени две лица. 4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност

14.

Кина Илиева

ОС-510/26.07.2019

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1953 г., живее в град Ловеч. Образование –средно – икономист-счетоводител; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента пенсионер. 2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация. 3. ПРЕПОРЪКИ: Посочени две лица. 4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност

15.

Лидия Пенчева

ОС-529/29.07.2019

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1969 г., живее в град Ловеч. Образование –висше – Маркетинг и мениджмънт; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента работи като технически сътрудник. 2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация. 3.ПРЕПОРЪКИ: Посочени две лица. 4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност

16.

Лидия Иванова

ОС-462/16.07.2019

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1975 г., живее в град Ловеч. Образование –висше – Публична администрация; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента работи като старши експерт. 2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация. 3.ПРЕПОРЪКИ: Посочени две лица. 4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, не се изисква за родените след 16 юли 1973 г.

17.

Маргарита Николова

ОС-516/26.07.2019

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1956 г., живее в град Ловеч. Образование –висше – икономическо; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента пенсионер. 2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация.3. ПРЕПОРЪКИ: Посочени две лица. 4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност

18.

Мариана Иванова

ОС-483/23.07.2019

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1955 г., живее в град Ловеч. Образование –висше – Библиотечно-информационни науки; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента пенсионер. 2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация. 3.ПРЕПОРЪКИ: Посочени две лица. 4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност

19.

Миглена Иванова

ОС-481/23.07.2019

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1974 г., живее в град Ловеч. Образование –висше – Стопанско управление; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента работи като технически сътрудник. 2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация. 3.ПРЕПОРЪКИ: Посочени две лица. 4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност

20.

Митко Митев

ОС-473/19.07.2019

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1970 г., живее в с. Александрово. Образование – висше – Финанси; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента работи като старши експерт. 2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация. 3.ПРЕПОРЪКИ: Посочени две лица. 4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА

21.

Надежда Гатева

ОС-480/23.07.2019

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1954 г., живее в град Ловеч. Образование –висше – Счетоводна отчетност; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента пенсионер. 2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация. 3. ПРЕПОРЪКИ: Посочени две лица.4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност

22.

Надежда Петкова

ОС-511/26.07.2019

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1957 г., живее в град Ловеч. Образование –висше – Машинен инженер; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента работи като технолог. 2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация. 3. ПРЕПОРЪКИ: Посочени две лица. 4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност

23.

Наташа Иванова

ОС-484/23.07.2019

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1957 г., живее в град Ловеч. Образование –средно специално – икономист-счетоводител; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента пенсионер. 2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация. 3.ПРЕПОРЪКИ: Посочени две лица. 4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност

24.

Пенка Чернева

ОС-509/26.07.2019

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1953 г., живее в град Ловеч. Образование –висше - история; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента пенсионер. 2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация. 3. ПРЕПОРЪКИ: Посочени две лица. 4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност

25.

Пенка Луловска

ОС-503/25.07.2019

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1967 г., живее в град Ловеч. Образование –полувисше – детска учителка; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента работи като учител в детска градина. 2.МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация. 3.ПРЕПОРЪКИ: Посочени две лица. 4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност

26.

Румяна Топчиева

ОС-513/26.07.2019

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1956 г., живее в град Ловеч. Образование –висше - история; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента пенсионер. 2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация. 3. ПРЕПОРЪКИ: Посочени две лица. 4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност

27.

Румяна Христова

ОС-500/25.07.2019

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1954 г., живее в град Ловеч. Образование –висше – финансово, кредитно и застрахователно дело; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента пенсионер. 2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация. 3.ПРЕПОРЪКИ: Посочени две лица. 4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност

28.

Румянка Христова-Нанкова

ОС-498/24.07.2019

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1959 г., живее в град Ловеч. Образование –полувисше – начална училищна педагогика; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента работи като учител в детска градина. 2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация.3. ПРЕПОРЪКИ: Посочени две лица. 4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност

29.

Таня Вълчанова

ОС-508/26.07.2019

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1958 г., живее в град Ловеч. Образование –висше – машинен инженер; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента пенсионер. 2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация.3. ПРЕПОРЪКИ: Посочени две лица. 4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност

30.

Христофор Симеонов

ОС-468/18.07.2019

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1978 г., живее в град Ловеч. Образование –средно специално – техник-технолог; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента работи като мобилен охранителен патрул. 2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация.3. ПРЕПОРЪКИ: Посочени две лица. 4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност

31.

Ценка Николова

ОС-497/24.07.2019

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1957 г., живее в град Ловеч. Образование –средно специално – техник-технолог; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента пенсионер. 2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация. 3.ПРЕПОРЪКИ: Посочени две лица. 4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност

32.

Янка Последович

ОС-475/22.07.2019

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1957 г., живее в град Ловеч. Образование –висше –  инженер-механик; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента работи като специалист информационно осигуряване. 2.МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация. 3. ПРЕПОРЪКИ: Посочени две лица. 4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност

 

    НЯМА НЕ ДОПУСНАТИ ДО ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ ОКРЪЖЕН СЪД – ЛОВЕЧ

Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели ще се състои в сградата на Община Ловеч, ул. „Търговска“ № 22, ет. 2, заседателната зала на Община Ловеч, както следва:

  • На 20.08.2019 г. /вторник/ от 14,00 часа до 15,00 часа, а при невъзможност за явяване на кандидатите:
  • На 23.08.2019 г. /петък/ от 09,00 до 10,00 часа.

Въпросите, които ще бъдат задавани на кандидатите за съдебни заседатели ще бъдат свързани с НАРЪЧНИК ЗА СЪДЕБНИЯ ЗАСЕДАТЕЛ – изтегли от тук.

Не по-късно от три работни дни преди изслушването, юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет – Ловеч  становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

Страцимир Петков

Председател на Временната комисия