Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ ДО ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – ЛОВЕЧ

На основание чл. 68, ал. 5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1030/27.06.2019 г. на Общински съвет – Ловеч публикува:

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД - ЛОВЕЧ

1. Ганетка Хинкова Тотева – вх.№ ОС-706/22.11.2019 г.;

2. Градимир Илиев Пенков – вх.№ ОС-712/25.11.2019 г.;

3. Даниела Цонева Петрова – Нешева – вх.№ ОС-681/19.11.2019 г.;

4. Диана Данаилова Цанкова – вх.№ ОС-697/21.11.2019 г.;

5. Димитър Денчев Димитров – вх.№ ОС-689/20.11.2019 г.;

6. Жасмина Давидова Вълчева - вх.№ ОС-677/18.11.2019 г.;

7. Илияна Василева Милева – вх.№ ОС-679/19.11.2019 г.;

8. Клара Сашева Баросова – вх.№ ОС-713/25.11.2019 г.;

9. Маргарита Стоилова Христова – вх.№ ОС-708/22.11.2019 г.;

10. Маргарита Христова Иванова – вх.№ ОС-684/20.11.2019 г.;

11. Марияна Стоянова Раевска – вх.№ ОС-700/21.11.2019 г.;

12. Мариянка Колева Милиева – вх.№ ОС-675/18.11.2019 г.;

13. Мирослава Метева Александрова – вх.№ ОС-688/20.11.2019 г.;

14. Недка Ганчева Кирчева – вх.№ ОС-696/21.11.2019 г.;

15. Ния Стефанова Вълова – вх.№ ОС-711/25.11.2019 г.;

16. Румянка Нешева Големанска – вх.№ ОС-705/22.11.2019 г.;

17. Слав Стефков Даков – вх.№ ОС-704/21.11.2019 г.;

18. Соня Атанасова Караянева – вх.№ ОС-690/21.11.2019 г.;

19. Таня Цанкова Иванова – вх.№ ОС-710/25.11.2019 г.;

20. Христо Петков Кънчев – вх.№ ОС-714/25.11.2019 г.;

 

НЕ ДОПУСКА  до изслушване кандидатите за съдебни заседатели:   

1. Галина Иванова Груева с вх.№ 629/21.11.2019 г.;

2. Димитър Стефанов Димитров с вх.№ ОС-683/19.11.2019 г.,

3. Иванка Георгиева Недкова с вх. № ОС-698/21.11.2019 г.;  

4. Малинка Петрова Димитрова с вх.№ ОС-701/21.11.2019 г.;

5. Мира Георгиева Георгиева с вх. № ОС-699/21.11.2019 г.;

6. Цветомира Петрова Цочева с вх.№ ОС-676/18.11.2019 г.;

7. Яна Йорданова Иванова с вх. № ОС-685/20.11.2019 г.

ИЗСЛУШВАНЕТО на кандидатите за съдебни заседатели ще се състои  на 10.12.2019 г. /вторник/  от 9,00 часа, в сградата на Община Ловеч, ул. „Търговска“ № 22, ет. 2, заседателната зала на Община Ловеч, по азбучен ред.

Въпросите, които ще бъдат задавани на кандидатите за съдебни заседатели ще бъдат свързани с НАРЪЧНИК ЗА СЪДЕБНИЯ ЗАСЕДАТЕЛ изтегли от тук.

 

Страцимир Петков

Председател на Временната комисия