Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ ДО ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ РАЙОНЕН СЪД – ЛОВЕЧ

На основание чл. 68, ал. 5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1030/27.06.2019 г. на Общински съвет – Ловеч публикува:

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ ДО ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ РАЙОНЕН СЪД – ЛОВЕЧ

/чл. 68, ал. 5 от ЗСВ, във връзка със становище на КЗЛД, рег.№ НДМСПО-01-1078/25.10.2018 г./

№ ПО РЕД

ИМЕ, ФАМИЛИЯ

ВХ. №

СЪКРАТЕНА ИЗВАДКА ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ПО ЧЛ. 68, АЛ. 5 ОТ ЗСВ

1.

Боряна Петрова-Иванова

ОС-525/26.07.2019

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1973 г., живее в град Ловеч. Образование – висше – психология и социални дейности; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента работи в частния сектор.  2.МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация.3. ПРЕПОРЪКИ:  Посочени две лица. 4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност

2.

Валя Иванова

ОС-478/22.07.2019

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1960 г., живее в град Ловеч. Образование –средно специално – икономист-счетоводител; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента работи като касиер. 2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация. 3. ПРЕПОРЪКИ:  Посочени две лица. 4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА

3.

Гина Цолова

ОС-526/29.07.2019

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1957 г., живее в град Ловеч. Образование – висше – предучилищна педагогика; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента пенсионер. 2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация. 3. ПРЕПОРЪКИ:  Посочени две лица. 4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност

4.

Гинка Кочева

ОС-442/12.07.2019

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1952 г., живее в град Ловеч. Образование –средно професионално-техническо – хранителна промишленост; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента пенсионер. 2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация. 3. ПРЕПОРЪКИ:  Посочени две лица.4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА

5.

Данче Петкова

ОС-506/26.07.2019

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1957 г., живее в град Ловеч. Образование – висше – икономист-счетоводител; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента работи като главен счетоводител. 2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация. 3. ПРЕПОРЪКИ:  Посочени две лица. 4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА

6.

Диана Дочева

ОС-531/29.07.2019

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1955 г., живее в град Ловеч. Образование – висше – политическа икономика; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента пенсионер. 2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация. 3. ПРЕПОРЪКИ:  Посочени две лица. 4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност

7.

Димитър Димитров

ОС-410/08.07.2019

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Роден през 1954 г., живее в град Ловеч. Образование – средно специално – строителство и архитектура; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента пенсионер. 2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация. 3. ПРЕПОРЪКИ:  Посочени две лица. 4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност

8.

Евелина Петрова

ОС-414/09.07.2019

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1960 г., живее в град Ловеч. Образование –висше – машинен инженер; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента работи на граждански договори. 2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация. 3. ПРЕПОРЪКИ:  Посочени две лица. 4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност

9.

Иваничка Мирчева

ОС-486/23.07.2019

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1955 г., живее в град Ловеч. Образование –полувисше – детска учителка; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента пенсионер. 2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация. 3. ПРЕПОРЪКИ:  Посочени две лица. 4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност

10.

Красимира Вълкова

ОС-532/29.07.2019

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1951 г., живее в град Ловеч. Образование –висше – финанси и кредит; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента пенсионер. 2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация. 3. ПРЕПОРЪКИ:  Посочени две лица. 4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност

11.

Мариана Ненова

ОС-535/29.07.2019

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1956 г., живее в град Ловеч. Образование –висше – биолог, учител по биология с втора специалност химия; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента пенсионер. 2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация. 3. ПРЕПОРЪКИ:  Посочени две лица. 4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност

12.

Мариетка Боджакова

ОС-505/25.07.2019

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1954 г., живее в град Ловеч. Образование –висше – счетоводство и контрол; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента пенсионер. 2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация. 3. ПРЕПОРЪКИ:  Посочени две лица. 4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност

13.

Марийка Ангелова

ОС-490/23.07.2019

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1957 г., живее в град Ловеч. Образование –висше – психология; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента пенсионер. 2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация. 3. ПРЕПОРЪКИ:  Посочени две лица. 4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност

14.

Мария Гайдарова

ОС-465/18.07.2019

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1957 г., живее в град Ловеч. Образование –висше – специална педагогика – логопедия; българска филология; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента пенсионер. 2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация. 3. ПРЕПОРЪКИ:  Посочени две лица. 4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност

15.

Мариянка Иванова

ОС-507/26.07.2019

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1957 г., живее в град Ловеч. Образование –средно специално –  техник-технолог; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента работи като хигиенист. 2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация. 3. ПРЕПОРЪКИ:  Посочени две лица. 4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност

16.

Милен Русев

ОС-546/02.08.2019

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Роден през 1954 г., живее в град Ловеч. Образование –висше – автомобилен транспорт; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента пенсионер. 2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация. 3. ПРЕПОРЪКИ:  Посочени две лица. 4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА

17.

Милена Нейкова

ОС-488/23.07.2019

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1968 г., живее в град Ловеч. Образование –висше – индустриален мениджмънт; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента работи като експерт. 2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация. 3. ПРЕПОРЪКИ:  Посочени две лица. 4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА

18.

Миленка Маринова

ОС-502/25.07.2019

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1953 г., живее в град Ловеч. Образование –висше – начална училищна педагогика; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента пенсионер. 2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация. 3. ПРЕПОРЪКИ:  Посочени две лица. 4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност

19.

Наташа Нисторова

ОС-493/23.07.2019

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1957 г., живее в град Ловеч. Образование –висше – специална педагогика; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента работи като логопед. 2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация. 3. ПРЕПОРЪКИ:  Посочени две лица. 4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност

20.

Поля Иванова

ОС-496/24.07.2019

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1951 г., живее в град Ловеч. Образование –висше – икономист-счетоводител; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента пенсионер. 2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация. 3. ПРЕПОРЪКИ:  Посочени две лица. 4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност

21.

Райничка Топалова

ОС-461/16.07.2019

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1956 г., живее в град Ловеч. Образование –висше – предучилищна и начална училищна педагогика; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента пенсионер. 2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация. 3. ПРЕПОРЪКИ:  Посочени две лица. 4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност

22.

Румяна Стефанова

ОС-467/18.07.2019

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1956 г., живее в град Ловеч. Образование –средно политехническо; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента пенсионер. 2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация. 3. ПРЕПОРЪКИ:  Посочени две лица. 4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност

23.

Татяна Христова

ОС-472/19.07.2019

1. АВТОБИОГРАФИЯ: Родена през 1955 г., живее в град Ловеч. Образование –висше – предучилищна и начална училищна педагогика; Автобиографията съдържа подробни данни за трудовия стаж и месторабота на лицето. В момента пенсионер. 2. МОТИВАЦИОННО ПИСМО:  Лицето мотивира желанието си във връзка със сходство с придобит опит от трудов стаж, знания и квалификация. 3. ПРЕПОРЪКИ:  Посочени две лица. 4. ПИСМО ОТ КРДОПБГДСРСБНА, с което се удостоверява, че не са открити документи за установяване на принадлежност

 

НЕ ДОПУСКА ДО ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТА ЗА СЪДЕБЕН ЗАСЕДАТЕЛ КЪМ РАЙОНЕН СЪД – ЛОВЕЧ:

Георги Кърлов с вх. № ОС-515/26.07.2019 г. Кандидатът не отговаря на изискванията по чл. 67, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт. Съгласно горепосочените разпоредби за съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който е на възраст от 21 до 68 години.

Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели ще се състои в сградата на Община Ловеч, ул. „Търговска“ № 22, ет. 2, заседателната зала на Община Ловеч, както следва:

  • На 20.08.2019 г. /вторник/ от 14,00 часа до 15,00 часа, а при невъзможност за явяване на кандидатите:
  • На 23.08.2019 г. /петък/ от 09,00 до 10,00 часа.

Въпросите, които ще бъдат задавани на кандидатите за съдебни заседатели ще бъдат свързани с НАРЪЧНИК ЗА СЪДЕБНИЯ ЗАСЕДАТЕЛ – изтегли от тук.

Не по-късно от три работни дни преди изслушването, юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет – Ловеч  становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

Страцимир Петков

Председател на Временната комисия