Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

СЪОБЩЕНИЕ

ДО 

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ 

И ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

 

Във връзка с чл. 69, ал. 2 от АПК  ОТМЕНЯМ  насроченото за 19 юли 2022 г. от 17,00 ч. обществено обсъждане на тема: "Именуване на площада пред Художествената галерия  "Проф. Теофан Сокеров" в гр. Ловеч, кв. "Вароша"  с името "Привременно правителство в България - I отд. от Б.Р.Ц.К.".

 

Петър Цолов

Председател на Общински съвет-Ловеч