Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извънредното положение и предприетите мерки свързани с ограничаване разпространението на вируса и по предложение с вх.№ ОС-192/24.04.2020 г. от общински съветници от групата на БСП, променям мястото на провеждане на редовното  осмо заседание на Общински съвет – Ловеч, насрочено за 30.04.2020 г.  от 10.00 часа в Ловчанско читалище „Наука“.

 

Петър Цолов

Председател на Общински съвет-Ловеч