Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

СЪОБЩЕНИЕ

На 02 декември /петък/ 2016 г. от 9,00 ч. до 13,00 ч. в "Дом на техниката", етаж 3, стая № 302, в качеството си на общински съветник г-н Данчо Заверджиев - зам.-председател на постоянната комисия по жалби и контрол на решенията на Общински съвет и мониторинг на обществени и възлагателни поръчки, в изпълнение на задължението си по чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА: "Общинският съветник е длъжен да поддържа връзка с избирателите и да ги информира за дейността и решенията на Общинския съвет" организира приемна с граждани да ги информира за решенията  приети на 21-ТО  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЛОВЕЧ, проведено на 24.11.2016 г.

тел. за контакти: 0877 951499