Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

СЪОБЩЕНИЕ

На 26 октомври /сряда/ 2016 г. от 9,00 ч. до 13,00 ч.  в "Дом на техниката", етаж 3, стая № 302, в качеството си на общински съветник г-н Данчо Заверджиев в изпълнение на задължението си по чл. 36., ал.1, т. 2 от ЗМСМА: „Общинският съветник е длъжен да поддържа връзки с избирателите и да ги информира за дейността и решенията на Общинския съвет“ организира приемна с граждани да ги информира за решенията приети на 20-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЛОВЕЧ, проведено на 20.10.2016 г.

тел. за контакти: 0877 951499