Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Съобщение за откриване на производство по издаване на общ административен акт /решение № 734/27.10.2022/

На основание чл. 66 от АПК, във връзка с постъпило предложение от Инициативен комитет с искане за именуване на площада пред Художествената галерия „Проф. Теофан Сокеров“ с името на „Привременното правителство в България – I-во отд. от Б.Р.Ц.К.“ и решение № 734/27.10.2022 г., Общински съвет-Ловеч открива производство по издаване на общ административен акт.

На основание чл. 69, ал. 1, т. 1 и т. 3 от АПК заинтересованите лица могат да участват в производството по издаването на акта, чрез подаване на писмени предложения и възражения и участие в заседания на Общински съвет-Ловеч обявени по надлежния ред.

На основание чл. 68 от АПК определя правото на достъп на заинтересованите лица до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт, да се осъществява в звеното по чл. 29а от ЗМСМА на Общински съвет-Ловеч, стая 222.

Предложения и възражения могат да бъдат направени писмено на електронната поща на Общински съвет-Ловеч: os@lovech.bg и/или в деловодството на Общински съвет.