Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно чл. 52, ал.2 и ал. 3 от ЗПУГДВМС  след проведените заседания на 01.06.2016 г. и 30.06.2016 г. Общински съвет-Ловеч уведомява, че няма приети решения по внесената подписка на Местна гражданска инициатива относно отмяна на обявена обществена поръчка „Приготвяне и доставка на храна в готов вид за деца от 0 до 3 години и от 3 до 7 години, посещаващи детските заведения на територията на Община Ловеч“.

Петър Цолов

Председател на Общински съвет-Ловеч