Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗА 2021 Г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛОВЕЧ

 

 

ДО ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

 

 

П О К А Н А

ЗА

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА

НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗА 2021 Г.

 

 

Съгласно чл.140, ал.1 от Закона за публичните финанси,  Председателят на Общински съвет Ловеч отправя покана за участие в публично обсъждане на:

Отчета за изпълнението на бюджета на Община Ловеч за 2021 г.

Обсъждането ще се проведе на 12.07.2022 г. /вторник/ от 17.00 часа в заседателната зала на Общински съвет Ловеч.

Отчетът за изпълнението на бюджета на Община Ловеч за 2021 година ще бъде публикуван на интернет страницата на общината www.lovech.bg и ще е на разположение в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на общината.

За допълнителна информация, справки и въпроси  на тел. 068 688 216

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :       

                     (ПЕТЪР ЦОЛОВ)