Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗА 2020 Г.

                                                                                                  

 

П О К А Н А

за 

 ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗА 2020 г.

 

          Съгласно чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси,  Председателят на Общински съвет - Ловеч отправя покана за участие в публично обсъждане на:

Отчета за изпълнението на бюджета на Община Ловеч за 2020 година

           Обсъждането ще се проведе на 30.06.2021 г. /сряда/  от 17.00  часа в „Барокова къща“, находяща се на ул. „Търговска“ № 29, партерен етаж, зала в ляво.

            Отчетът за изпълнението на бюджета на Община Ловеч за 2020 година ще бъде публикуван на интернет страницата на общината www.lovech.bg и ще е на разположение  в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на общината.

За допълнителна информация, справки и въпроси  на тел. 068 688 216

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ :          /п/

                                                                                                                                             (ПЕТЪР ЦОЛОВ)