Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗА 2023 г.

П О К А Н А

за ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

на

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗА 2023 г.

Съгласно чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси, чл. 44, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ловеч, председателят на Общински съвет-Ловеч отправя покана за участие в публично обсъждане на: Отчет за изпълнението на бюджета на Община Ловеч за 2023 година.

Обсъждането ще се проведе на 08.04.2024 г. /понеделник/ от 17.00  часа в заседателната зала на Община Ловеч.

Отчетът за изпълнението на бюджета на Община Ловеч за 2023 година ще бъде публикуван на интернет страницата на общината  www.lovech.bg  и ще е на разположение  в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на общината.

За допълнителна информация, справки и въпроси  на тел. 068 688 216.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :       /п/

                        (СТЕФАН ТИХОЛОВ)