Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗА 2022 г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗА 2022 г.

Съгласно чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси, чл. 44, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ловеч, председателят на Общински съвет-Ловеч отправя покана за участие в публично обсъждане на: Отчет за изпълнението на бюджета на Община Ловеч за 2022 година.

Обсъждането ще се проведе на 04.07.2023 г. /вторник/ от 17.00  часа в заседателната зала на Община Ловеч.

Отчетът за изпълнението на бюджета на Община Ловеч за 2022 година ще бъде публикуван на интернет страницата на общината www.lovech.bg и ще е на разположение  в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на общината.

За допълнителна информация, справки и въпроси  на тел. 068 688 216.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :       /п/

                       (ПЕТЪР ЦОЛОВ)