Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЛОВЕЧ ОТПРАВЯ ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗА 2016 ГОДИНА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12.04.2017 ГОДИНА ОТ 17,00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ.