Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 

ДО

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ

И ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

 

  

ПОКАНА

 ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 НА ТЕМА: „ИМЕНУВАНЕ НА ПЛОЩАДА ПРЕД ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „ПРОФ. ТЕОФАН СОКЕРОВ“ В ГР. ЛОВЕЧ, КВ. „ВАРОША“ С ИМЕТО „ПРИВРЕМЕННОТО ПРАВИТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ – I отд. от Б.Р.Ц.К.“.“

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В Общински съвет – Ловеч е внесено предложение от Инициативен комитет за именуване на площада.

За формиране на правилно решение, предлагам да се проведе обществено обсъждане, на което да се чуят различни мнения и гледни точки.

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 101, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация за мандат 2019-2023 година  и поради значимия обществен интерес за местната общност.

ВИ КАНЯ НА

Обществено обсъждане на тема: „ИМЕНУВАНЕ НА ПЛОЩАДА ПРЕД ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „ПРОФ. ТЕОФАН СОКЕРОВ“ В ГР. ЛОВЕЧ, КВ. „ВАРОША“ С ИМЕТО „ПРИВРЕМЕННОТО ПРАВИТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ – I отд. от Б.Р.Ц.К.“.“

Дата на провеждане на общественото обсъждане: 19 юли 2022 г.

Начален час: 17,00 часа

Място на провеждане: Заседателна зала на Община Ловеч, находяща се на втори етаж  административната сграда, гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 22.

 Целта на обсъждането е гражданите на общината и заинтересованите страни да изразят своите мнения и да дадат предложения по темата, въз основа на които Общински съвет да вземе информирано решение.

Очакваме Вашите мнения, предложения и становища на електронна поща os@lovech.bg или в деловодството на Общински съвет-Ловеч, находящо се на втори етаж в административната сграда, гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 22,стая 221.

Примерен формуляр за мнения, предложения и становища може да изтеглите от прикачените файлове. 

Към настоящата покана предоставям на Вашето внимание:

  1. Предложение от Инициативен комитет с вх. № ОС-301/04.07.2022 г.

 

ПЕТЪР ЦОЛОВ

Председател на Общински съвет-Ловеч