Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ДО

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ

И ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

 

  

ПОКАНА

 ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 НА ТЕМА:  „ИМЕНУВА ПЛОЩАДА ПРЕД ХУДОЖЕСТВЕНАТА ГАЛЕРИЯ „ПРОФ. ТЕОФАН СОКЕРОВ“ В ГР. ЛОВЕЧ, КВ. „ВАРОША“ С ИМЕТО „СВЕЩЕНОИКОНОМ КРЪСТЮ НИКИФОРОВ“.“

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Преди време беше поставен въпросът за именуване на площадът пред Художествената галерия "Проф. Теофан Сокеров“  в кв. „Вароша“ с името на свещеноиконом Кръстю Никифоров.

В Общински съвет – Ловеч отново е внесено предложение от Фондация „Граждани срещу насилието“ с председател Васил Колев за именуване на площада.

За формиране на правилно решение, предлагам да се проведе обществено обсъждане, на което да се чуят различни мнения и гледни точки.

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 101, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация за мандат 2019-2023 година  и поради значимия обществен интерес за местната общност.

ВИ КАНЯ НА

Обществено обсъждане на тема: „ИМЕНУВА ПЛОЩАДА ПРЕД ХУДОЖЕСТВЕНАТА ГАЛЕРИЯ „ПРОФ. ТЕОФАН СОКЕРОВ“ В ГР. ЛОВЕЧ, КВ. „ВАРОША“ С ИМЕТО „СВЕЩЕНОИКОНОМ КРЪСТЮ НИКИФОРОВ“.“

Дата на провеждане на общественото обсъждане: 7 юли 2022 г.

Начален час: 17,00 часа

Място на провеждане: Заседателна зала на Община Ловеч, находяща се на втори етаж  административната сграда, гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 22.

 Целта на обсъждането е гражданите на общината и заинтересованите страни да изразят своите мнения и да дадат предложения по темата, въз основа на които Общински съвет да вземе информирано решение.

Очакваме Вашите мнения, предложения и становища на електронна поща os@lovech.bg или в деловодството на Общински съвет-Ловеч, находящо се на втори етаж в административната сграда, гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 22,стая 221.

Примерен формуляр за мнения, предложения и становища може да изтеглите от прикачените файлове.

Към настоящата покана предоставям на Вашето внимание:

  1. Предложение от Фондация „Граждани срещу насилието“ с вх. № ОС-147/01.04.2022

 

ПЕТЪР ЦОЛОВ

Председател на Общински съвет-Ловеч