Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Съобщения

17-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЛОВЕЧ

На 25 август /четвъртък/ 2016 година от 10,00 часа в заседателната зала на Община Ловеч ще се проведе 17-то заседание на Общински съвет-Ловеч, свикано на основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА /материали за заседанието може да намерите в секция…

15-то извънредно заседание на Общински съвет - Ловеч

На 12 юли 2016 г. от 10,00 часа в заседателната зала на Община Ловеч ще се проведе 15-то извънредно заседание на Общински съвет - Ловеч, свикано по искане на 15 общински съветници. /Материалите за заседанието може да намерите в секция…