Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Съобщения

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД - ЛОВЕЧ

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЛОВЕЧ СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с изтичане на мандата на съдебните заседатели към Окръжен съд-Ловеч и в изпълнение на решение № 1029/27.06.2019 г. по протокол № 65/27.06.2019 г., Общински съвет – Ловеч открива процедура…

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Председателят на Общински съвет-Ловеч отправя покана за обществено обсъждане до гражданите на Община Ловеч и всички заинтересовани страни на тема: "ПРЕДОСТАВЯНЕ ОТ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ…