Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Съобщения

ОТЛАГАНЕ НА 21-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЛОВЕЧ, СВИКАНО ЗА 25.03.2021 ГОДИНА

        Във връзка със Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването за въвеждането на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. се преустановява…

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ ДО ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – ЛОВЕЧ

На основание чл. 68, ал. 5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1030/27.06.2019 г. на Общински съвет – Ловеч публикува: СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТИ…

ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА НАБИРАНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД - ЛОВЕЧ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЛОВЕЧ СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с искане от Окръжен съд – Ловеч с изх.№ 3945/13.11.2019 г. относно попълване  на списъка с кандидатите за съдебни заседатели с 4 съдебни заседатели за Районен съд – Ловеч, ОБЯВЯВАМ…

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ ДО ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ РАЙОНЕН СЪД – ЛОВЕЧ

На основание чл. 68, ал. 5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1030/27.06.2019 г. на Общински съвет – Ловеч публикува: СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ ДО ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТИ…

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ ОКРЪЖЕН СЪД – ЛОВЕЧ

  На основание чл. 68, ал. 5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1029/27.06.2019 г. на Общински съвет – Ловеч публикува: СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТИ…

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД - ЛОВЕЧ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЛОВЕЧ СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с изтичане на мандата на съдебните заседатели към Районен съд-Ловеч и в изпълнение на решение № 1030/27.06.2019 г. по протокол № 65/27.06.2019 г., Общински съвет – Ловеч открива процедура…

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД - ЛОВЕЧ

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЛОВЕЧ СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с изтичане на мандата на съдебните заседатели към Окръжен съд-Ловеч и в изпълнение на решение № 1029/27.06.2019 г. по протокол № 65/27.06.2019 г., Общински съвет – Ловеч открива процедура…

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Председателят на Общински съвет-Ловеч отправя покана за обществено обсъждане до гражданите на Община Ловеч и всички заинтересовани страни на тема: "ПРЕДОСТАВЯНЕ ОТ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ…