Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Съобщения

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ ОКРЪЖЕН СЪД – ЛОВЕЧ

  На основание чл. 68, ал. 5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1029/27.06.2019 г. на Общински съвет – Ловеч публикува: СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТИ…

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД - ЛОВЕЧ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЛОВЕЧ СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с изтичане на мандата на съдебните заседатели към Районен съд-Ловеч и в изпълнение на решение № 1030/27.06.2019 г. по протокол № 65/27.06.2019 г., Общински съвет – Ловеч открива процедура…

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД - ЛОВЕЧ

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЛОВЕЧ СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с изтичане на мандата на съдебните заседатели към Окръжен съд-Ловеч и в изпълнение на решение № 1029/27.06.2019 г. по протокол № 65/27.06.2019 г., Общински съвет – Ловеч открива процедура…

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Председателят на Общински съвет-Ловеч отправя покана за обществено обсъждане до гражданите на Община Ловеч и всички заинтересовани страни на тема: "ПРЕДОСТАВЯНЕ ОТ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ…