Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Съобщения

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗА 2022 г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗА 2022 г. Съгласно чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси, чл. 44, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за…

Съобщение за откриване на производство по издаване на общ административен акт

Изх. № ОС-225-2/07.06.2023 г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО ИЗДАВАНЕ НА ОБЩ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ На основание чл. 66, ал. 1 от АПК, Общински съвет-Ловеч уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване…

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД - ЛОВЕЧ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЛОВЕЧ СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с изтичане на мандата на съдебните заседатели към Районен съд-Ловеч и в изпълнение на решение № 886/25.05.2023 г. по протокол № 56/25.05.2023 г., Общински съвет – Ловеч открива процедура за…

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД - ЛОВЕЧ

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЛОВЕЧ СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с изтичане на мандата на съдебните заседатели към Окръжен съд-Ловеч и в изпълнение на решение № 885/25.05.2023 г. по протокол № 56/25.05.2023 г., Общински съвет – Ловеч открива процедура…

Съобщение за откриване на производство по издаване на общ административен акт /решение № 734/27.10.2022/

На основание чл. 66 от АПК, във връзка с постъпило предложение от Инициативен комитет с искане за именуване на площада пред Художествената галерия „Проф. Теофан Сокеров“ с името на „Привременното правителство в…

Съобщение за откриване на производство по издаване на общ административен акт /решение № 733/27.10.2022/

На основание чл. 66 от АПК, във връзка с постъпило предложение от Фондация „Граждани срещу насилието“ с искане за именуване на площада пред Художествената галерия „Проф. Теофан Сокеров“ на името на Свещеноиконом…

ОТЛАГАНЕ НА 21-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЛОВЕЧ, СВИКАНО ЗА 25.03.2021 ГОДИНА

        Във връзка със Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването за въвеждането на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. се преустановява…