Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Съобщения

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД - ЛОВЕЧ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЛОВЕЧ СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с изтичане на мандата на съдебните заседатели към Районен съд-Ловеч и в изпълнение на решение № 886/25.05.2023 г. по протокол № 56/25.05.2023 г., Общински съвет – Ловеч открива процедура за…

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД - ЛОВЕЧ

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЛОВЕЧ СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с изтичане на мандата на съдебните заседатели към Окръжен съд-Ловеч и в изпълнение на решение № 885/25.05.2023 г. по протокол № 56/25.05.2023 г., Общински съвет – Ловеч открива процедура…

Съобщение за откриване на производство по издаване на общ административен акт /решение № 734/27.10.2022/

На основание чл. 66 от АПК, във връзка с постъпило предложение от Инициативен комитет с искане за именуване на площада пред Художествената галерия „Проф. Теофан Сокеров“ с името на „Привременното правителство в…

Съобщение за откриване на производство по издаване на общ административен акт /решение № 733/27.10.2022/

На основание чл. 66 от АПК, във връзка с постъпило предложение от Фондация „Граждани срещу насилието“ с искане за именуване на площада пред Художествената галерия „Проф. Теофан Сокеров“ на името на Свещеноиконом…

ОТЛАГАНЕ НА 21-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЛОВЕЧ, СВИКАНО ЗА 25.03.2021 ГОДИНА

        Във връзка със Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването за въвеждането на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. се преустановява…

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ ДО ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – ЛОВЕЧ

На основание чл. 68, ал. 5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1030/27.06.2019 г. на Общински съвет – Ловеч публикува: СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТИ…