Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

15-то извънредно заседание на Общински съвет - Ловеч

На 12 юли 2016 г. от 10,00 часа в заседателната зала на Община Ловеч ще се проведе 15-то извънредно заседание на Общински съвет - Ловеч, свикано по искане на 15 общински съветници. /Материалите за заседанието може да намерите в секция "Заседания"/