Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

ИНФОРМАЦИЯ

На 46-то заседание на Общински съвет –Ловеч проведено на 23.05.2018 г. от 17,00 часа  в заседателната зала на Община Ловеч  с 16 гласа „за“, 13 „против“ и 1 „въздържал се“,  общинските съветници отхвърлиха  върнатото  за ново обсъждане от кмета на Община Ловеч „Предложение за отмяна на решение № 735/26.04.2018 г. относно даване мандатност на квалифицирано лице (адвокат), за защита на решение №  593/2017 на Общински съвет – Ловеч по Административно дело № 1/2018 г. на Административен съд –Ловеч,  до окончателното решение на съдебните институции.“