Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

ДЕКЛАРАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ

/приета с решение № 275/24.11.2016 г. на Общински съвет-Ловеч/

 

Ние, общинските съветници, категорично се противопоставяме срещу изграждане на бежански центрове за настаняване на имигранти в общежития от отворен и/или затворен тип на територията на Община Ловеч. Считаме, че подобни действия следва да бъдат съобразени с обществената нагласа и желания на гражданите в тази насока.

Поради това настояваме:

1. Да не се допуска разкриване на бежански центрове за настаняване на имигранти в общежития от отворен и/или затворен тип на територията на Община Ловеч.

2. Да се предприемат всички позволени от закона действия, за да не се допусне изграждане от страна на централната държавна власт на подобни общежития на територията на Община Ловеч.

3. Да се заяви категорично, че за решаването на въпроси, касаещи местната сигурност и здравето на гражданите на Община Ловеч, винаги приоритет са имали гражданите.

Декларираме готовността Община Ловеч да работи в насока  за адекватно и отговорно решаване на проблема в полза на гражданите на Община Ловеч. В дните, когато българите имат най-голяма нужда да бъдат обединени, настояваме за категорични действия от страна на правоохранителните органи с цел запазване на спокойствието на гражданите.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЛОВЕЧ