Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Съобщения

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ ОКРЪЖЕН СЪД – ЛОВЕЧ

На основание чл. 68, ал. 5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 66/28.02.2024 г. на Общински съвет – Ловеч публикува: СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТИ…

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗА 2023 г.

П О К А Н А за ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗА 2023 г. Съгласно чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси, чл. 44, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните…

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД - ЛОВЕЧ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЛОВЕЧ СЪОБЩЕНИЕ В изпълнение на решение № 66/29.02.2024 г. по протокол № 7/29.02.2024 г., Общински съвет – Ловеч открива нова процедура за набиране на необходимия брой кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд…

Покана за среща относно проблемите с безстопанствените животни на територията на Община Ловеч

ДО Г-Н СТРАЦИМИР ПЕТКОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЛОВЕЧ ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НПО ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ ДО ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ   ПОКАНА от Стефан Тихолов Председател на Общинския…

Продължава набирането на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - Ловеч

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЛОВЕЧ СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с изтичане на мандата на съдебните заседатели към Окръжен съд-Ловеч и в изпълнение на решение № 885/25.05.2023 г. по протокол № 56/25.05.2023 г., Общински съвет – Ловеч продължава  набирането…

Продължава набирането на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Ловеч

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЛОВЕЧ СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с изтичане на мандата на съдебните заседатели към Районен съд-Ловеч и в изпълнение на решение № 886/25.05.2023 г. по протокол № 56/25.05.2023 г., Общински съвет – Ловеч продължава набирането…

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ РАЙОНЕН СЪД - ЛОВЕЧ - ЧАСТ 2

На основание чл. 68, ал. 5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 886/25.05.2023 г. на Общински съвет – Ловеч публикува: СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ ДО ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТИ…

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ ОКРЪЖЕН СЪД - ЛОВЕЧ - ЧАСТ 2

На основание чл. 68, ал. 5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 885/25.05.2023 г. на Общински съвет – Ловеч публикува: СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТИ…

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИЯ ДО ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТ ЗА СЪДЕБЕН ЗАСЕДАТЕЛ КЪМ ОКРЪЖЕН СЪД – ЛОВЕЧ

След проведено заседание на 17.07.2023 г. от 10,00 ч. на основание чл. 68, ал. 5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 885/25.05.2023 г. на Общински съвет – Ловеч, публикува:…

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ ДО ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ РАЙОНЕН СЪД – ЛОВЕЧ

На основание чл. 68, ал. 5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 886/25.05.2023 г. на Общински съвет – Ловеч публикува: СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ ДО ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТИ…

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ ОКРЪЖЕН СЪД – ЛОВЕЧ

  На основание чл. 68, ал. 5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 885/25.05.2023 г. на Общински съвет – Ловеч публикува: СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТИ…