Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Решение № 968

Упълномощаване  на представителя на Община Ловеч за участие  в редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” АД – гр. Ловеч, насрочено за 20.09.2023 година. 

Файлове:

ROS-968.docx ROS-968.docx