Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Решение № 966

Определяне пазарната цена за продажба на поземлен имот с идентификатор 67948.500.90 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Соколово, община Ловеч,  актуван с АЧОС № 56405/07.11.2022 г., на собственика на законно построената в имота сграда.

Файлове:

ROS-966.docx ROS-966.docx