Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Решение № 965

Отдаване под наем на помещение с площ 8 кв. м, находящо се в имот – публична общинска собственост – II-ри етаж от двуетажна масивна сграда „Кметство“ с идентификатор 000299.381.502.1, разположена в общински поземлен имот с идентификатор 000299.381.502 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Александрово, община Ловеч, за административен офис

Файлове:

ROS-965.docx ROS-965.docx