Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Решение № 964

Учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 10 стопански години, върху имоти - частна общинска собственост, представляващи: земеделска земя от ОПФ на с. Лисец, община Ловеч, на Народно читалище „Светлина – 1927 г.” с. Лисец, в изпълнение на § 6 от ПЗР на  Закона за народните читалища.

Файлове:

ROS-964.docx ROS-964.docx