Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Решение № 962

Предоставяне безвъзмездно за управление на Основно училище „Свети Свети Кирил и Методий“ гр. Ловеч, на движима вещ - частна общинска собственост, представляваща: моторно превозно средство: Автобус, марка „Isuzu“, модел „Turquoise“, с регистрационен номер СВ 0538 ХК.

Файлове:

ROS-962.docx ROS-962.docx