Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Решение № 961

Одобряване на партньорство с Медицински университет - Плевен за кандидатстване по процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции“ (ИТИ) за интегрирана териториална инвестиция с наименование - „Стратегия „ЕДИННО ЗДРАВЕ“ за Северозападен регион“