Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Решение № 883

Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от горските територии, собственост на Община Ловеч и начина за добив и реализиране на добитата дървесина за задоволяване нуждите на местното население през 2023 година.