Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Решение № 882

Годишен отчет за изпълнение на програмата за управление на дейностите по отпадъците и програмата за опазване на околната среда на територията на Община Ловеч през 2022 година.