Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Решение № 875

Процедура по даване на разрешение за изработване на проект за частично изменение на Общия устройствен план на гр. Ловеч и едновременно с него за разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 43952.68.3 и ПИ 43952.67.8, местност „Айгърска бара“, по кадастралната карта на гр. Ловеч.

Файлове:

ROS-875.docx ROS-875.docx