Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Решение № 834

Упълномощаване на представителя на Община Ловеч за участие в извънредното общо събрание на акционерите на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД, гр. Ловеч, насрочено за 15.03.2023 година.

Файлове:

ROS-834.docx ROS-834.docx