Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Решение № 833

Разрешаване на провеждане на процедура  по Закона за обществените поръчки /ЗОП/ относно възлагане на задължението за извършване на обществена услуга за превоз на пътници по автобусни линии от Общинската транспортна схема на Община Ловеч по Междуселищна автобусна линия Ловеч – Брестово и Междуселищна автобусна линия Ловеч – Радювене.