Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Решение № 827

Даване съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост на общински поземлен имот с проектен идентификатор 75112.46.498 по КККР на с.Умаревци, с площ от 208 кв.м, по реда на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с Проект за изменение на ПУП-ПР и с цел уреждане на регулационни отношения.

Файлове:

ROS-827.docx ROS-827.docx