Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Решение № 826

Замяна на земеделска земя-частна общинска собственост, представляваща поземлен имот с идентификатор 43952.52.2 по КККР на гр. Ловеч, местност „Музговото” със земеделска земя-собственост на юридическо лице (фирма „Бонмикс” ЕООД) - поземлен имот с идентификатор 43952.21.11 по КККР на гр. Ловеч, местност „Каса байр”, за изграждане на фотоволтаичен парк за производство на ел.енергия, необходима за нуждите на „Бонмикс” ЕООД. 

Файлове:

ROS-826.docx ROS-826.docx