Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Решение № 7

Предоставяне под наем на имоти – полски пътища и нефункциониращи напоителни канали - общинска собственост, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи на съответните ползватели за стопанската 2019/2020 година.